Keysoft

Corporater Balanced Scorecard

[google-translator]
Balanced Scorecard

Balanced Scorecard, işletmelerin misyonunu, vizyonunu ve stratejilerini kapsamlı bir performans ölçütleri setine dönüştürerek stratejik performans ölçümü ve yönetimi için bir çerçeve oluşturan, ölçme esasına dayalı bir stratejik performans yönetim sistemidir.

Corporater EPM Suite (Enterprise Performance Management Suite), hızlı ve kademeli Kurumsal Karneleme (Balanced Scorecard), performans gösterge tabloları ve kurumsal raporlar oluşturmak için ihtiyacınız olan bütün fonksiyonları sunmaktadır. Kıyaslama yapabilmek (Benchmarking), girişimleri (Initatives), riski, kaynakları ve operasyonu yönetebilmek için hazır fonksiyonlar içermektedir.

“Corporater EPM Suite” ile dashboard hazırlamak mümkündür. Balanced scorecard teorisinin 4 perspektifi ile yapılmış KPI gruplamasına ek olarak şirketinizin özel gruplandırmaları da kolaylıkla implemente edilebilmektedir.

Ekran Görüntüleri

Corporater Balanced ScorecardCorporater Balanced ScorecardCorporater Balanced ScorecardCorporater Balanced ScorecardCorporater Balanced Scorecard