Keysoft

Keysoft

KEY4BANK ? Bankalar için BDDK, TCMB ve UFRS Finansal Raporlama ve Konsolidasyon Uygulaması

Hazır Uygulamalar

Key4Bank, BDDK ve UFRS regülasyonlarına uygun konsolide ve solo mali tabloların dipnot detaylarıyla birlikte hazırlanmasını sağlayan web tabanlı bir finansal raporlama ve konsolidasyon uygulamasıdır.

Uygulamanın temel amacı BDDK ve UFRS?ye uygun solo mali tabloların ve dipnotlarının hazırlanması; grup şirketlerinin UFRS ve BDDK standartlarına uygun olarak konsolidasyonlarının yapılması, konsolide mali tablolarının ve rapor dipnotlarının oluşturulması; yönetimsel raporlama ve analiz için raporlama altyapısının hazırlanması , bütün bu sistemin hızlı ve esnek olması; bununla birlikte sistem çıktılarının ve işleyişinin denetçi firmalar tarafından kolaylıkla denetlenebilmesidir.

Uygulama içerisinde yer alan özellikler :
 • UFRS, BDDK raporlaması için hesap planı ve organizasyon yapısı
 • BDDK Gözetim Raporları için hesap planı
 • Yönetim Raporlaması için hesap planı
 • T.C.M.B. Raporlaması için hesap planı
 • Segment bazında raporlama
 • Kontrollü veri girişi ve validasyonlar
 • Web veya Excel üzerinden veri girişi
 • Hesaplama Kuralları
 • Kur çevrimi
 • Şirketler arası eliminasyonların kolay ve hızlı yapılması
 • Düzeltme kayıtlarının kolay girilmesi, onay mekanizması
 • Denetlenebilir uygulama (Audit Trail)
 • Süreç Yönetimi
 • Açıklama girebilme, döküman ekleyebilme
 • Veri Entegrasyonu
 • Rapor setleri
  • UFRS Bilanço
  • UFRS Gelir tablosu
  • UFRS Nakit Akım Tablosu
  • UFRS Özkaynak Değişim Tablosu
  • UFRS Dipnotları
  • BDDK Bilanço
  • BDDK Kar-Zarar Tablosu
  • BDDK Özkaynak Değişim Tablosu
  • BDDK Nazım Hesaplar
  • BDDK SYR Tablosu
  • BDDK Kar Dağıtım Tablosu
  • BDDK Dipnotları
  • BDDK Gözetim Raporları
  • T.C.M.B Raporları
Faydalar :

Şirketler arası eliminasyonların kolay ve hızlı yapılması, hesaplama kuralları ve kur çevrim kurallarının uygulama içinde hazır olması ile konsolidasyon ve raporlama süreci kısalır, raporlar daha kısa sürede hazırlanır, denetim maliyetleri azalır.
Hazır rapor setleri ile hem şirket içi yönetim raporlaması hem de yurtdışı ve legal raporlama kesin, doğru ve zamanında yapılır.
Web-tabanlı süreç yönetimi, şirketler arası mutabakat/onaylama mekanizması ve tutarlı veri girişi özellikleriyle raporlama kapanış süreci günler hatta haftalarca kısalır.