Keysoft

Keysoft

Key4CONS – Konsolide SPK ve UFRS Raporlama Uygulaması

Hazır Uygulamalar

Key4Cons, UFRS ve SPK regülasyonlarına uygun konsolide ve solo mali tabloların dipnot detaylarıyla birlikte hazırlanmasını sağlayan web tabanlı bir finansal raporlama ve konsolidasyon çözümüdür.
Uygulamanın temel amacı SPK ve UFRS?ye uygun solo mali tabloların ve dipnotların hazırlanması; grup şirketlerinin SPK ve UFRS standartlarına uygun olarak konsolidasyonlarının yapılması, raporlama altyapısının hazırlanması ve konsolide mali tabloların ve rapor dipnotların oluşturulması; yönetimsel raporlama ve analiz için raporların alınabilmesi ve bütün bu sistemin hızlı ve esnek olması; bununla birlikte sistem çıktılarının ve işleyişinin denetçi firmalar tarafından kolaylıkla denetlenebilmesidir.

Uygulama içerisinde yer alan özellikler :
 • UFRS, SPK ve Yönetim raporlaması için hesap planı ve organizasyon yapısı
 • Segment bazında raporlama
 • Kontrollü veri girişi ve validasyonlar
 • Web veya Excel üzerinden veri girişi
 • Hesaplama Kuralları
 • Kur çevrimi
 • Şirketler arası eliminasyonların kolay ve hızlı yapılması
 • Düzeltme kayıtlarının kolay girilmesi, onay mekanizması
 • Denetlenebilir uygulama (Audit Trail)
 • Süreç Yönetimi
 • Açıklama girebilme, döküman ekleyebilme
 • Veri Entegrasyonu
 • Rapor setleri (SPK ve UFRS)
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu
  • Özkaynak Değişim Tablosu
  • Dipnotlar
  • Yönetimsel Bilanço, Gelir Tablosu
  • Yönetimsel Analiz Ekranları
Faydalar :

Şirketler arası eliminasyonların kolay ve hızlı yapılması, hesaplama kuralları ve kur çevrim kurallarının uygulama içinde hazır olması ile konsolidasyon ve raporlama süreci kısalır, raporlar daha kısa sürede hazırlanır, denetim maliyetleri azalır.
Hazır rapor setleri ile hem şirket içi yönetim raporlaması hem de yurtdışı ve legal raporlama kesin, doğru ve zamanında yapılır.
Web-tabanlı süreç yönetimi, şirketler arası mutabakat/onaylama mekanizması ve tutarlı veri girişi özellikleriyle raporlama kapanış süreci günler hatta haftalarca kısalır.