Keysoft

Keysoft

KEY4INS – Sigorta Sektörü Yasal Raporlama Uygulaması

Hazır Uygulamalar

Key4INS, UFRS, BDDK ve SDK regülasyonlarına uygun mali tabloların dipnot detaylarıyla birlikte hazırlanmasını, Hazine ve Hazine Portal raporlarının hazırlanmasını sağlayan web tabanlı bir finansal raporlama çözümüdür.
Uygulamanın temel amacı UFRS ve BDDK regülasyonlarına uygun mali tabloların ve dipnotların hazırlanması; Hazineye uygun mali tablo ve dipnotların hazırlanması; Hazine portal raporlarının hazırlanması; Sigorta Denetleme Kurulu (SDK) raporlarının hazırlanması; raporlama altyapısının hazırlanması ve mali tabloların ve rapor dipnotların oluşturulması; yönetimsel raporlama ve analiz için raporların alınabilmesi ve bütün bu sistemin hızlı ve esnek olması; bununla birlikte sistem çıktılarının ve işleyişinin denetçi firmalar tarafından kolaylıkla denetlenebilmesidir.

Uygulama içerisinde yer alan özellikler :
 • UFRS, BDDK raporlaması için hesap planı ve organizasyon yapısı
 • SDK (Sigorta Denetleme Kurulu) raporlaması için hesap planı
 • Hazine Raporlaması için hesap planı
 • Hazine Portal Raporlaması için hesap planı
 • Yönetimsel Raporlama için hesap planı
 • Sektörel bazda raporlama
 • Kontrollü veri girişi ve validasyonlar
 • Web veya Excel üzerinden veri girişi
 • Hesaplama Kuralları
 • Kur çevrimi
 • Düzeltme kayıtlarının kolay girilmesi, onay mekanizması
 • Denetlenebilir uygulama (Audit Trail)
 • Süreç Yönetimi
 • Açıklama girebilme, döküman ekleyebilme
 • Veri Entegrasyonu
 • Rapor Setleri
  • Hazine Raporları (Mali Tablo ve Dipnotlar)
  • Hazine Portal Raporları
  • UFRS Raporları (Mali Tablo ve Dipnotlar)
  • BDDK Raporları (Mali Tablo ve Dipnotlar)
  • SDK Raporları
  • Yönetimsel Raporlar ve Analizler
Faydalar :

Hazır rapor setleri ile hem şirket içi yönetim raporlaması hem de yurtdışı ve legal raporlama kesin, doğru ve zamanında yapılır.