Keysoft

Keysoft

Oracle Hyperion Planning

Oracle Hyperion

Hyperion Planning Plus, kurumların finansal ve operasyonel planlama ihtiyaçlarını karşılayan, merkezi ve Web tabanlı Bütçe/İş Planlama uygulamasıdır. Oracle Hyperion Kurumsal Performans Yönetimi Çözümlerinin ana parçası olan Hyperion Planning, bütçe/iş planlarının oluşturulmasını, bu planların gerçekleşenlerle kıyaslanmasını, sonuçların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlar.

Ana Özellikler:
  • Esnek Web ve excel ara yüzü kolay veri girişi imkanları sağlanmaktadır.
  • Katılımcı bütçe yapısıyle, bütçeye girdi sağlayan tüm bölüm ve birimlerin, bütçeye verilerini girmelerini, gerçekleşenlerle kıyaslama yapabilmelerini, raporlarını hazırlamalarını ve verileri analiz edebilmelerini sağlar.
  • Şirketin MSAD , LDAP gibi güvenlik mekanizmaları ile uyumlu olarak çalışmaktadır.
  • Süreç yönetimi, e-mail ile bilgilendirme ve uyarı sistemleri ile kullanıcıların süreci izlemeleri ve bütçeleri üzerinde bilgi alışverişini daha etkin yapabilmelerini sağlamaktadır.
  • Bütçe üzerinde, what if analizleri ve simülasyonları gerçekleştirmek mümkündür.
  • Veri entegrasyon çözümleri ile mevcut sistemlerden, veri ambarlarından ve operasyonel sistemlerden bilgi alışverişi kolaylıkla yapılabilir.