Keysoft

Keysoft

Tagetik Bütçeleme, Planlama ve Tahmin

Tagetik 4.0

Kurumsal bütçe ve operasyonel iş planlarınızı tek bir çözüm içinde, daha kısa planlama dönemi süreleriyle ve düşük bir sahip olma maliyetiyle yapabilirsiniz.

Bütçeleme, Planlama ve Tahmin sürecinde en sık karşılaşılan sorunlar nelerdir?
 • Şirketin stratejik plana göre hizalanamaması, stratejik plan ile operasyonel bütçe arasında bağın kopması
 • Elektronik tabloya dayalı bütçeleme: Güvenliğin olmaması, manuel işlemin yoğun olması, süreç kontrolü ve işbirliğinin (collaboration) olmaması
 • Nakit akışı ve bilanço modellemesinde karmaşıklık
 • Veri analizi için analitik modeller geliştirilmesinin zor olması
 • ?What if? özelliğinin olmaması veya çok zor olması
 • Esneklik olmaması
 • Bütçeleme dönemi sırasında, birden fazla bütçe versiyonunun yönetiminde zorluklar yaşanması
 • Denetleme izinin olmaması
 • Manuel işlem nedeniyle, bütçeleme döneminin çok uzun sürmesi
 • Merkezileştirilmiş bütçe modeli olmaması: Modelin yeni bütçeleme gereklerine göre değiştirilmesinin zor ve karmaşık olması
Bütçeleme, Planlama ve Tahmin

Tagetik 4.0, bütçeleme işlemlerinin stratejik, kurumsal ve operasyonel düzeylerde tek bir yazılım çözümü ile gerçekleştirilmesini sağlar. Tagetik 4.0, stratejik, kurumsal ve operasyonel düzeylerde planlama uygulamaları geliştirmek için zengin hazır fonksiyon kümesi sunmaktadır. Bu sayede uygulamalar çok daha kısa sürede geliştirilmekte ve toplam proje maliyetleri azaltılmaktadır.

Tagetik 4.0, yalnız şirketlerin karlılığının, sonuç satırının veya nakit akışının değil, aynı zamanda işlerindeki değişkenlerin de daha iyi kavranmasını sağlayan, yaygın ve detaylı bütçeleme modellerini yönetir. Müşterilerimiz, Tagetik 4.0?a ait yeni özellikleri kullanarak, artık bir satış bütçesinin detaylarını, piyasalara, kanallara, müşterilere veya ürünlere ve aynı zamanda İK, üretim, tesis veya ürünlerin maliyetlerine göre inceleyebilmektedir.

Microsoft?un İş Zekası, İletişim ve İşbirliği araçları arasındaki sıkı entegrasyon sayesinde, Tagetik 4.0 enabled by Microsoft SharePoint, ileri raporlama ve analitik özelliklerle, son derece işbirliğine dayalı bir çözümle tüm iş alanlarını destekler. Kullanıcılar, bilgi, görev ve görev bitiş tarihlerini ekipleriyle kolayca paylaşabilir, verileri detaylı şekilde analiz edebilir ve gelişmiş raporlar düzenleyebilir.

Tagetik 4.0, Bütçeleme, Planlama ve Tahmin sürecini desteklemek için aşağıdaki özellikleri sunar:
 • Modelleme: Parametrik, sürücü bazlı (driver based) planlama modeli
 • Senaryolar: Farklı veri yönetim senaryolarını ifade eder (bütçe, tahmin, 3 yıllık plan, ?)
 • Veri toplama: Web veya Excel arayüzü ile onaylanmış veri finansal ve finansal olmayan verilerin toplanması
 • İş akışı: Farklı onay düzeyleriyle veri toplama ve bütçe sürecinin yönetilmesi
 • ?What if? analizi: Simülasyon ve sıçratma fonksiyonlarına dayalı alternatif analiz senaryolarının üretilmesi . Çeşitli farklı değer setleri ve sonuçların üzerine yazabilme imkanı
 • Alakasyon işlemleri: Alakasyon işlemlerinin hazır fonksiyonlarla işlenmesi
 • Nakit akışı modelleme:
  • P&L ile mükemmel derecede uyumlu Nakit Akışı ve Bilançonun, kredi koşulları (DSO/DPO), vade defteri? gibi finans kurallarının uygulanmasıyla otomatik şekilde oluşturulması
  • Şirketler arası arası hareketlerin, KDV?nin, nakit havuzu akışlarının ve Finansal Yatırımların devalüasyonunun yönetilmesi
 • Tahmin (Forecasting): Farklı toplanma seviyelerinde, deterministik bir yaklaşım kullanan tahmin modellerini ifade eder
 • IC (Intercompany) eşleşmesi: Bütçeleme süreci sırasında şirketler arası hareketlerin toplanması ve uzlaşması
 • Bütçe verilerinin konsolidasyonu
 • Analiz: Doğrudan Tagetik verileri üzerinde ve Tagetik 3.0?da kullanıcı güvenliği yönetimi sağlanarak, MS SQL Analiz Hizmetleri ve Raporlama Hizmetlerinin kullanılmasıyla, Sofistike OLAP küpleri, analitik raporların sunulması
 • İşbirliği ve İletişim: Tek bir portal üzerinde, şirketin, bütçeleme sürecine dahil olan bütün departmanları arasında belge, versiyonlar ve iş akışlarının paylaşılması (Tagetik 3.0 enabled by Microsoft SharePoint)