Keysoft

Keysoft

Tagetik Finansal Konsolidasyon & Raporlama

Tagetik 4.0

Entegrasyon güçlüklerini ortadan kaldırarak, yasal uygunluğa yönelik finansal kontrolleri geliştirerek ve kapanış dönemlerinin daha hızlı olmasını sağlayarak, finansal konsolidasyon ve raporlama sürecinizi basitleştirebilirsiniz.

Finansal Konsolidasyon ve Raporlama sürecinde en sık karşılaşılan sorunlar nelerdir?
 • Sonuçların nasıl hesplandığının izlenebilir olmaması
 • Daha fazla şeffaflık ve denetlenebilirliğe yönelik taleplerin artması
 • Verilerin farklı defterikebir sistemleriyle eşlenmesi
 • Elektronik tablo bazlı modeller nedeniyle süreç kontrolü yapılamaması
 • Şirketler arası karmaşık hareketlerin eşleştirmesinin zor ve çok zaman alması
 • Karmaşık para birimi dönüştürme işlemleri
 • Karmaşık segment raporlama modellerinin yönetiminde güçlük yaşanması
 • Çoklu-GAAP ve IAS/IFRS konsolidasyon ve raporlama süreçleri
 • Manuel süreçler nedeniyle, kapanış dönemlerinde aylık raporların hazırlanmasının çok uzun sürmesi
 • Manuel ve bağlantısız süreç nedeniyle, anlatıma dayalı raporlamada güvenilirliğin olmaması
 • Yönetim ve yasal raporlama arasında veri tutarsızlıklarının olması
 • Finansal raporlama gereksinimlerinin yönetiminde güçlük olması
 • Kurumsal sosyal sorumluluk konusuna artan ilgiden ötürü, finansal olmayan verilerin ifşa edilmesine daha fazla ihtiyaç duyulması
 • Birden fazla veri versiyonunun yönetiminde güçlük yaşanması (örn. bütçeye karşı reel veriler)
 • XBRL gereklilikleri
TAGETİK 4.0 – Finansal Konsolidasyon ve Raporlama

Tagetik 4.0, yasal ve yönetimsel finansal konsolidasyon ve raporlama uygulamalarının gerektirdiği tüm fonksiyonları hazır olarak sunmaktadır. Tutarlı, birden fazla para birimini destekleyen yapısıyla, fiili/bütçe/tahmin verilerini aktararak birden fazla düzeyde konsolide finansal raporlar hazırlayabilirsiniz. Tagetik 4.0 entegrasyon güçlüklerini ortadan kaldırır, yasal uygunluğa yönelik finansal kontrolleri geliştirir, kapanış dönemlerinin daha hızlı olmasını sağlar. Yazılım ayrıca, grup konsolidasyon süreciyle, yasal ve yönetime yönelik raporlamalar arasında tutarlılığı ve her bir kuruluş için kapanış döneminin netleştirilmesini sağlar.
Böylelikle Tagetik 4.0, görünürlüğü ve şeffaflığı artırır, kapanış ve raporlama dönemlerini kısaltır ve yasal değişikliklere ve uygunlukla ilgili hususlara yönelik gereksinimleri destekler. Tagetik 4.0, süreçlerin birleştirilmesi sayesinde, kamuyu bilgilendirme işlemlerini modernize etmenize yardımcı olur ve düşük Toplam Maliyetli (TCO) tek bir sistem kullanarak, bunları daha eksiksiz, etkin ve interaktif, reel zamanlı ve ucuz hale getirir.

Tagetik 4.0, Finansal Konsolidasyon sürecini desteklemek için aşağıdaki özellikleri sunar:
 • Hesap ve kurallar cetveli: Ana hesaplar arasındaki kontrol gruplarını ve raporlarda görüntülenecek ilgili detayları/değişiklikleri tanımlar
 • Yasal kuruluşlar ve hiyerarşiler: Yasal kuruluşları ve sınırsız hiyerarşiler oluşturma olanağını tanımlar
 • Yasal yapı: Yasal yapıdaki değişikliğin olay bazlı yönetimi (sahiplik %?si, finansal yatırımlardaki değişiklikler, net özsermaye değişikliği)
 • Otomatik/manuel veri toplama: Tagetik 3.0 ETL ve/veya Web, Excel arayüzü aracılığıyla hazırlanmış veri giriş formları kullanılarak, otomatik arayüzler üzerinden, birden çok Defterikebir uygulamasından veriler (orijinal brüt tutarlar, IC beyanları, ön konsolidasyon ayarlamaları,?) toplanabilir. Her aşamada onay akışı görüntülenebilir.
 • Merkezi olmayan web IC eşleştirme süreci: Kuruluşlar arasında eşleştirme sağlamak için, ilgili uzlaşma hesapları, eşikler ve grafiksel web gösterge tablosu ile IC eşleştirmesine yönelik hesap gruplarını tanımlar
 • Bilgi işlem: Ana konsolidasyon düzeltmelerinin otomatik olarak işlenmesi (IC elemeleri, temettüler, iştirakler, özsermaye, azınlık hesaplama ve ertelenen vergilerin hesaplanması) ve tüm sürecin izlenebilir olması
 • Çoklu konsolidasyon senaryoları ve kuralları: Aynı veri toplama sürecinden başlayan holding ve alt holding düzeyleri için farklı konsolidasyon senaryo ve kurallarını tanımlar
 • Para birimi dönüştürme: Konsolidasyon para biriminde para birimi dönüştürme işlemlerinin yapılması ve döviz kuru farkının hesaplanması
 • Muhasebe ilkeleri: Muhasebe standartları (GAAP) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IAS/IFRS) gibi birden fazla konsolidasyonun aynı anda oluşturulabilme özelliğinin desteklenmesi
 • Tam denetlenebilirlik: Eksiksiz veri izlenebilirliği sağlamak için, otomatik bilgi işleme ve güçlü kontrol denetimi özellikleri
 • Veri tutarlılığı: Ana hesaplar arasındaki kontrol gruplarını ve raporlarda görüntülenecek ilgili detayları/değişiklikleri ifade eder
 • Diagnostik kontroller, veri girişi ve konsolidasyon işlemleri sırasında veri tutarlılığının garanti edilmesi içindir.
 • Güçlü raporlama: Alacak/borç işaretlerinin mantığı, nakit akışı beyannamelerinin oluşturulması, toplam ve ara toplam hesaplaması, periyodik verilerin görselleştirilmesi (aylık, üç aylık?) ve orijinal veriler üzerinde daha fazla bilgi görüntülemek için alt seviyelerdeki bilgilere ulaşma özelliğiyle rapor oluşturma imkanı gibi tüm finansal raporlama gerekliliklerinin yönetilmesi
 • Belgeleme: Anlatıma dayalı belgelerin hem Power Point hem de Word formatında otomatik olarak oluşturulması için raporlama defterinin yönetimi (örn. Hesaba yönelik Notlar, 10Q-10K, ?)
 • Segment raporlama: Tanımlanan farklı segment yapılarına göre verilerin anında ve dinamik şekilde bir araya gelmesi, simülasyon ve ad-hoc analizi için çok güçlüdür (İş Birimi, coğrafi bölge, ?)
 • XBRL: Finansal verilerin gerçek zamanlı şekilde ifşası için Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili
 • Gösterge tablosu: Analizi desteklemek için web tabanlı gösterge tablolarını ifade eder
Tagetik 4.0?ın, Finansal Konsolidasyon ve Raporlama işlemine yönelik temel faydaları:
 • Veri/işlem görünürlüğü ve tutarlığına yönelik gelişmiş denetlenebilme özelliği
 • %100 doğru ve erişimi kolay finansal raporlar ve bültenler
 • Daha hızlı kapanış dönemi ve gelişmiş konsolidasyon ve raporlama işlemleri
 • Tek bir düzeltme kaydının detayına kadar giderek geriye dönük kontrol özelliği ile güvenilirlik ve şeffaflık
 • Yasal gereklere uygunluk için esas olan onay ve kontrollerin sağlanması
 • Tam kontrollü bir ortamda ekleme ve değişikliklerin izlenebilirliğinin sağlanması
 • Uzlaşma Kapanış ve Finansal Yönetim Desteği (?Finansta Son Aşama”): Kontrol faaliyetleri, uzlaşma ve son düzeltmeler
 • Karmaşık konsolidasyon ortamlarında (örn. birden fazla para birimi, birden fazla seviye, ülkeler arası, çoklu-GAAP ve IAS/IFRS konsolidasyonu) karmaşık kuralların yönetiminde daha yüksek etkinlik
 • Grup konsolidasyon işlemiyle, her bir kuruluşun kapanış işleminin netleştirilmesi
 • Yasal raporlama ve yönetim raporlaması arasında tutarlılık
 • Yönetimsel ve yasal raporlamada kalitenin artması
 • Pazarın ve firma içi yönetimin, finansal olmayan verilerin daha fazla ifşa edilmesine yönelik taleplerinin hızlı karşılanması
 • Kapanış ve raporlama sistemiyle tam entegre XBRL standardı