Keysoft

Keysoft

Tagetik Nakit Akışı Planlama

Tagetik 4.0

Şirketler, bugün ve gelecekte başarılı olabilmek için, finansal kaynaklarını dikkatli bir şekilde yönetmelidir. Bu yüzden, eksiksiz bir nakit akışı planlaması, bugünün CFO?ları için üst düzey önceliğe sahip bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, günümüzün hızla değişen ekonomik koşulları nedeniyle, yönetilmesi en zor konulardan biri haline gelmiştir:

Nakit Akışı Planlamada ortaya çıkan ana ihtiyaçlar aşağıdaki gibidir.
 • Eksiksiz nakit akışı ve bilanço modellerinin oluşturulması ve reel verilere dayanılarak sürekli güncelleme yapılması
 • Mevcut sistemler üzerinde ?what if? senaryolarının veya denetim izlerinin uygulanması
 • DSO, DPO, kalan günler, geçen günler, tahsilatlar ve diğer temel performans göstergelerinin hesaplanması için modellerin tanımlanması ve bu KPI?ların hesaplanmasında hangi yöntemin kullanılması gerektiğinin belirlenmesi
 • Her proje için karmaşık mali planlama ve bilanço modellerinin yönetimi
Özellikler

Tagetik 3.0, Nakit akışı planlama yönetiminde, bölüm, şirket ve grup düzeylerinde Nakit Akışı Planlama için söz konusu olan maliyetleri ve harcadığınız süreyi azaltır.

Nakit Akışı Planlama

Tagetik 3.0, finansal planlama yönetiminde, bölüm, şirket ve grup düzeylerinde söz konusu olan maliyetleri ve harcanan süreyi azaltır. Son derece otomatik çalışan bu yazılım, stratejik ve operasyonel planlamadan başlayarak , finansal kapanış ve raporlama sonrasına kadar birbiriyle ilgili tüm süreçleri birleştirir.
Tagetik 3.0, Finans ve Yönetim Kontrol fonksiyonlarını, dört ana alanda, tüm işletme seviyelerinde destekler:

 • Finansal ve Varlık Planlaması
 • Nakit Akışı Raporlaması
 • Alacak/Borç Raporlama ve Analiz
 • Projeye bazında Nakit Akışı Yönetimi
Tagetik 3.0, Nakit Akışı Planlama sürecini desteklemek için aşağıdaki özellikleri sunar:
Finansal ve Varlık Planlaması
 • Birden fazla senaryonun, tahsilat ve ödemeler için farklı ağırlık ve kuralların uygulandığı akıllı veri dağıtım işlemleri ile test edilmesi
 • Birbiriyle mükemmel derecede uyumlu gelir tablosu, bilanço ve nakit akışı tablolarının oluşturulması
 • Şirkete özel finansal modelleme için, yerleşik, kullanımı kolay özelliklerin geliştirilmesi (örn. tahsilat / ödeme ertelemeleri, alacak/borç takvimleri, vergiler, nakit havuzu)
 • Çift veri girişli (double entry) muhasebe kuralları kullanılarak daha kesin tahminlerde bulunulması
 • Farklı para birimleri kullanılarak bütçe ve tahminlerin oluşturulması
 • Farklı operasyonlar için varlık ve yatırımların yönetilmesi
 • Amortismanı, kar veya zararı (kısa, orta ve uzun vadeli) ve vergileri otomatik olarak hesaplayan gelir tablosunun oluşturulması
 • Farklı finansal politikaların kullanılmasıyla çeşitli alacak kaynaklarının yönetilmesi
 • Nakit havuzu ve grup vergilendirmeye yönelik hazır özellikler kullanılarak, net finansal pozisyonunuzun hesaplanması
Nakit Akışı Raporlama
 • Verilerin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması ve şirketler arası eliminasyonların tek bir sistemde yönetilmesi
 • İşletmenizin tüm bölümlerinden, verilerin, hazır onay fonksiyonlarına sahip bir kokpit kullanılarak, manuel olarak toplanması ve süreçlerin otomatik olarak dizilerek kontrol edilmesi
 • Finansal ve nakit akışı raporlarının oluşturulması
 • Net finansal pozisyonunuzun dikkatli bir şekilde izlenebilmesi için, nakit akışı tahminlerinin düzenli olarak yönetilmesi
Alacak/Borç Raporlama ve Analiz
 • Ana işletme sermayesi göstergelerinin (örn. ortalama ödeme günü, birikimler, sona eren, sona erecek olan, kalan), ürün grubuna veya satış kanalına göre analiz edilmesi
 • Nakit ve alacak pozisyonunuzun planlanması ve görüntülenmesi
Projelere göre Nakit Akışı Yönetimi
 • Sektöre özgü planlama ihtiyaçlarını desteklemek üzere (örn. İnşaat ve Mühendislik), ihtiyaca göre şekillendirilebilir
 • Avans ödemeleri yüzdesi, garanti edilen pay akçeleri, ilerlemeler ve daha fazlası gibi ?hakedişlerin? yönetilmesi
Tagetik 3.0?ın Nakit Akışı Planlama işlemlerine yönelik temel faydaları:
 • Planlama dönemi sürelerinin kısaltılması
 • %100 izlenebilir veri ve süreçlerle denetlenebilirliğin artırılması
 • Operasyonel düzeylerden kurumsal (şirket ve gruplar) düzeylere kadar bütün planlama sürecinin birleştirilmesi
 • Alacak/Borç akışları, KPI?lar vs. için önceden tanımlanmış modüller sayesinde hızlı sonuçların alınması
 • KPI?ların hesaplanması için önceden tanımlanmış, konfigüre edilmesi kolay modellerin kullanılması
 • İş akışının, raporlama ve kapanış süreçleriyle birleştirilmesi
 • Tek bir projenin tahmin edilmesi, firmanın karlılığını ve net finansal pozisyonunu etkileyebilir